top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Verhuizen

Wij krijgen een verhuizing automatisch door via uw gemeente. U hoeft dus geen adreswijziging door te geven. Maar als u naar of in het buitenland verhuist, moet u uw nieuwe adres wel doorgeven aan het pensioenfonds.

Overlijden en woonlasten: partnerpensioen

Als u een huis gaat kopen dan is het belangrijk om bij uw pensioen stil te staan. Het is goed om in kaart te brengen of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als er iets met u gebeurt. In uw pensioenregeling bij Hagee Stichting is een partnerpensioen geregeld voor het geval u komt te overlijden. Een partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Op uw laatste pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen is. U vindt dit ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

Woonlasten na pensionering

U kunt nu alvast bekijken hoe hoog de woonlasten zullen zijn als u later met pensioen bent. U verlaagt uw woonlasten door uw hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen voordat u stopt met werken. Het aflossen van uw hypotheek is ook een manier om vermogen op te bouwen. 

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

bottom of page