top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Verhuizen

Wij krijgen een verhuizing automatisch door via uw gemeente. U hoeft dus geen adreswijziging door te geven. Maar als u naar of in het buitenland verhuist, moet u uw nieuwe adres wel doorgeven aan het pensioenfonds.

Overlijden en woonlasten: partnerpensioen

Als u een huis gaat kopen dan is het belangrijk om bij uw pensioen stil te staan. Het is goed om in kaart te brengen of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als er iets met u gebeurt. In uw pensioenregeling bij Hagee Stichting is een partnerpensioen geregeld voor het geval u komt te overlijden. Een partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Op uw laatste pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen is. U vindt dit ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl

 

Woonlasten na pensionering

U kunt nu alvast bekijken hoe hoog de woonlasten zullen zijn als u later met pensioen bent. U verlaagt uw woonlasten door uw hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen voordat u stopt met werken. Het aflossen van uw hypotheek is ook een manier om vermogen op te bouwen. 

  • Ben ik verplicht om mijn partner met wie ik samenwoon aan te melden?
    Nee, dat bent u niet verplicht. Als u wilt dat uw partner is verzekerd voor het partnerpensioen dan is het wel belangrijk dat u uw partner aanmeldt.
  • Hoe hoog is het partnerpensioen?
    Als u in dienst bent bij Technische Unie/Otra/Van Egmond en u overlijdt dan heeft uw partner recht op een levenslang en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen plus 70% van 1,875% over de toekomstige jaren. Het tijdelijke partnerpensioen komt daarbovenop en is 50% van de franchise. Als u uit dienst gaat en u overlijdt dan heeft uw partner recht op het daadwerkelijk opgebouwde partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt zodra u uit dienst of met pensioen gaat. Hoeveel partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u zien op uw pensioenoverzicht in de Digitale Postbus.
  • Als ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga, wat verandert er dan voor mij?"
    Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan verandert er niets aan de opbouw van uw eigen ouderdomspensioen. Uw partner heeft vanaf dat moment automatisch recht op een partnerpensioen. Als u na uw pensionering gaat trouwen of (geregistreerd) samenwonen, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.
Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

bottom of page