top of page

Een correcte benadering van onze deelnemers vinden wij heel belangrijk. Als u vindt dat wij daarin tekort geschoten zijn neem dan contact met ons op (020 545 06 53). We lossen het dan samen op.

Pensioenfonds Hagee stichting

Klachtenregeling

Klacht indienen

Als u het oneens blijft kunt u een klacht indienen. U krijgt dan van ons een schriftelijk gemotiveerd antwoord op uw klacht. Dit antwoord ontvangt u binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht.

 

Bent u het niet eens met ons standpunt dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur.

 

Het bestuur zal uw klacht onderzoeken en eventueel nog vragen aan u stellen. Is het onderzoek afgerond dan wordt een besluit genomen en aan u mede gedeeld.

 

Bent u het oneens met het standpunt van het bestuur dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillen Instantie Pensioenfondsen. De Geschillen Instantie Pensioenfondsen neemt alleen klachten in behandeling waarvoor eerst de normale procedure is gevolgd.

Adresgegevens bestuur:

Hagee Stichting

t.a.v. het bestuur

Postbus 900

1180 AX Amstelveen

 

e-mail: pensioenbureau@technischeunie.com

telefoon: 020 545 03 61

 

Adresgegevens Geschillen Instantie Pensioenfondsen:

Varrolaan 100

3584 BW Utrecht

Email: info@gipcontact.nl

bottom of page