Hagee Stichting 

Postbus 900

1180 AX Amstelveen

Telefoonnummer

020-5450361

Pensioen 1-2-3

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld wanneer u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

​Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

  1. In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.

  2. Gaat dieper in op de informatie uit laag 1.

  3. Detailinformatie. Hier vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Hagee Stichting.

Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3