top of page

Het bestuur van Hagee Stichting voert de pensioenregeling uit en stelt het beleid vast. Het bestuur bestaat uit tien leden. Vijf leden worden door de vennootschap voorgedragen. Twee leden worden gekozen door de gepensioneerden uit de groep van gepensioneerden. De overige drie leden worden gekozen door de deelnemers, die tevens werknemer zijn, uit de groep van deelnemers.

Pensioenfonds Hagee stichting

Onze organisatie

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter van het bestuur, de secretaris en de penningmeester. De voorzitter wordt benoemd door de vennootschap. Het bestuur benoemt twee van haar leden tot secretaris en penningmeester.

Bestuursleden

Werkgeversvertegenwoordigers

Mevrouw E. Simons (voorzitter)

De heer T. Melchior (penningmeester)

De heer D. Willemsz

De heer W. Korving

De heer J. Ouwerkerk

Werknemers vertegenwoordigers 

De heer R. van Groningen

De heer H. Tol 

Mevrouw M.M. Oude Reimer (secretaris)

 

Gepensioneerden vertegenwoordiger 

De heer A.J. van Rijt

De heer H. Steinhart

Pensioenbureau
Het beheer van het pensioenfonds, het uitvoeren van de pensioenregeling en het dagelijkse beleid wordt gedaan door het pensioenbureau. De medewerkers van het pensioenbureau voeren alle (administratieve) taken uit die voortvloeien uit het beheer van het pensioenfonds, het uitvoeren van de pensioenregeling en het dagelijkse beleid.

 

Manager

De heer H. DHondt (Harm)

 

Administrateur

Mevrouw H.F. Verbaan - van der Heijden (Heleen)

 

Het pensioenbureau is gevestigd in het Centraal Kantoor van Technische Unie in Amstelveen. U kunt het pensioenbureau telefonisch bereiken via 020-5450361 of per e-mail (pensioenbureau@technischeunie.com).

bottom of page