top of page

Hagee Stichting verzorgt de pensioenregeling van Technische Unie / Otra / Van Egmond. Dit doen wij voor zo'n 5.000 deelnemers. Dit zijn mensen die nu bij Technische Unie / Otra / Van Egmond werken (circa 2.200 mensen) of hebben gewerkt (circa 1.400 mensen) en pensioengerechtigden (1.400 mensen). Het pensioenfonds is geen commerciële organisatie en heeft niet het doel om winst te behalen.

Pensioenfonds Hagee stichting

Hagee stichting

Onze missie

Onze missie is om op een tijdige, correcte en (kosten) efficiënte manier invulling te geven aan de pensioenafspraken die door de werkgevers met de deelnemers zijn gemaakt. We willen een betrouwbaar fonds zijn dat in een zo goed mogelijk pensioen voorziet. Daarbij horen lage kosten en het streven naar behoud van koopkracht. Hagee is een transparant fonds dat deelnemers een reëel beeld geeft van het te verwachten pensioen.

bottom of page