Toeslagverlening

Het is belangrijk dat uw pensioen jaarlijks verhoogd wordt. We noemen dit indexatie. Wij proberen uw pensioen ieder jaar te indexeren op basis van de stijging van de prijzen (inflatie). De hoogte van de indexatie is afhankelijk van onze dekkingsgraad.

De afgelopen jaren heeft het pensioenfonds de pensioenen als volgt verhoogd:

            

             Indexatie     Prijsstijging

2020        0,55%              2,72%

2019         1,13%               2,10%

2018        0,5o%              1,33%
2017        0,00%             0,42%
2016        0,25%             0,66%

2015        0,00%             1,05%

2014        1,00%              1,56%

Voorwaardelijke toeslagverlening

Jaarlijks beslist het bestuur van Hagee Stichting of de pensioenen kunnen worden verhoogd. Dit is onder andere afhankelijk van de behaalde beleggingsrendementen.

Er wordt door de werkgevers geen aparte premie betaald voor indexatie. Daarom is de verhoging voorwaardelijk: u heeft er niet standaard recht op.

Contact

Heeft u vragen over de begrippenlijst neem dan contact met ons op

Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Hagee Stichting 

Postbus 900

1180 AX Amstelveen

Telefoonnummer

020-5450361