top of page

In Nederland bouwt iedereen die in Nederland woont en/of werkt een AOW-uitkering op. Als u 50 jaar AOW hebt opgebouwd dan krijgt u later de volledige AOW. Heeft u een tijdje in een ander land gewoond? Dan heeft u in die jaren waarschijnlijk geen AOW opgebouwd. Uw AOW is dan lager.

Pensioenfonds Hagee stichting

Pensioen in Nederland

AOW

Vanaf uw AOW-leeftijd krijgt u zolang u leeft een AOW-uitkering. De AOW-leeftijd gaat langzaam omhoog naar 68 jaar. Vanaf 2025 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe ouder we worden, hoe later de AOW ingaat. 

 

Voor de mensen die zijn geboren na 31 december 1958, is de AOW-leeftijd nog niet bekend. Voor die mensen geldt dat de AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Een verandering van de AOW-leeftijd wordt uiterlijk vijf jaar van te voren bekend gemaakt. U kunt hier berekenen wat uw verwachte AOW-leeftijd is.

 

De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw situatie. Als u samenwoont, krijgt u een lagere AOW-uitkering dan als u alleen woont. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank leest u meer over de AOW.

 

Als u op uw 67-ste met pensioen wilt gaan en uw AOW gaat later in, dan heeft u te maken met een periode waarin u alleen pensioen van Hagee Stichting ontvangt en nog geen AOW. U heeft dan tijdelijk een lager inkomen. Het is goed om daar rekening mee te houden.

ANW
Als u overlijdt, dan komt er veel op uw partner af. Het overlijden kan ook financiële gevolgen voor uw partner hebben. De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering Anw voor dat nabestaanden een basisinkomen hebben. Niet iedereen heeft recht op een Anw-uitkering. Als uw partner geen andere inkomsten heeft en aan de voorwaarden voldoet, krijgt hij of zij de volledige nabestaandenuitkering Anw. Heeft uw partner wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen of die helemaal, of voor een deel worden afgetrokken van de nabestaandenuitkering Anw.

 

In de pensioenregeling bij Hagee Stichting bent u ook verzekerd voor partnerpensioen. Partnerpensioen is een pensioen voor uw partner als u komt te overlijden. 

bottom of page