Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat betaald moet worden). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het maken van financiële beslissingen.

Dekkingsgraad

Het vermogen en de verplichtingen veranderen voortdurend. De verplichtingen nemen bijvoorbeeld toe door nieuwe pensioenopbouw. Tegelijkertijd neemt ook het vermogen toe door de premies die het pensioenfonds daarvoor ontvangt. En door het uitkeren van pensioenen nemen zowel de verplichtingen als het vermogen af. De waarde van de verplichtingen is bovendien afhankelijk van de rekenrente die het pensioenfonds moet gebruiken. Als de rente lager wordt dan wordt de waarde van de verplichtingen hoger en neemt de dekkingsgraad dus af. En als de rente hoger wordt dan neemt de dekkingsgraad toe.

Verder is de waarde van het vermogen – en dus ook de dekkingsgraad – afhankelijk van het resultaat op de beleggingen. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Het pensioenfonds gelooft dat beleggen in aandelen op de lange termijn meer oplevert dan de risicovrije rente (te vergelijken met een spaarrekening).

 

De actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in maart toegenomen van 118,5% naar 121,6%. Dat komt met name doordat de gebruikte rekenrente is toegenomen, waardoor de waarde van de verplichtingen is gedaald, wat een positief effect heeft op de dekkingsgraad. Daarnaast is in maart ook een positief resultaat behaald op beleggingen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad in maart gestegen.

 

Onze beleidsdekkingsgraad is in maart gestegen van 108,1% naar 110,1%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden.

Dit overzicht laat zien hoe onze actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden ontwikkelden:

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

Hagee Stichting 

Postbus 900

1180 AX Amstelveen

Telefoonnummer

020-5450361