top of page

Of een pensioenfonds voldoende geld heeft, is af te lezen aan de stand van de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (geld in kas) van het pensioenfonds en haar verplichtingen (wat betaald moet worden). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. De beleidsdekkingsgraad wordt door het bestuur gebruikt bij het maken van financiële beslissingen.

Pensioenfonds Hagee stichting

Dekkingsgraad

Het vermogen en de verplichtingen veranderen voortdurend. De verplichtingen nemen bijvoorbeeld toe door nieuwe pensioenopbouw. Tegelijkertijd neemt ook het vermogen toe door de premies die het pensioenfonds daarvoor ontvangt. En door het uitkeren van pensioenen nemen zowel de verplichtingen als het vermogen af. De waarde van de verplichtingen is bovendien afhankelijk van de rekenrente die het pensioenfonds moet gebruiken. Als de rente lager wordt dan wordt de waarde van de verplichtingen hoger en neemt de dekkingsgraad dus af. En als de rente hoger wordt dan neemt de dekkingsgraad toe.

Verder is de waarde van het vermogen – en dus ook de dekkingsgraad – afhankelijk van het resultaat op de beleggingen. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Het pensioenfonds gelooft dat beleggen in aandelen op de lange termijn meer oplevert dan de risicovrije rente (te vergelijken met een spaarrekening).

De actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds is in april gestegen van 120,4% naar 123,0%. De rekenrente is in april gestegen, waardoor de waarde van de verplichtingen is gedaald wat een positief effect heeft op de dekkingsgraad. Daarnaast zijn in april positieve resultaten op beleggingen behaald, wat ook een positief effect heeft op de dekkingsgraad.

 

Onze beleidsdekkingsgraad is in april gedaald van 122,5% naar 122,4%. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden

Dit overzicht laat zien hoe onze actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad zich de afgelopen maanden ontwikkelden:

Dekkingsgraad 2023 apr.png

Dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

bottom of page