Pensioen 1-2-3

Meer weten over uw pensioen van Hagee Stichting?
Kijk dan bij documenten. Daar kunt u de onderstaande documenten downloaden:

 • Pensioenreglement

 • Brochures:

  • Met pensioen

  • Uit elkaar

  • Waardeoverdracht

  • Overlijden

 • Jaarverslagen

 • Statuten

 • Toelichting op het Uniform Pensioenoverzicht

 

Als u vragen heeft

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Hagee Stichting, te bereiken op

(020) 545 03 61 of mail naar pensioenbureau@technischeunie.com.

 

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Hagee Stichting 

Postbus 900

1180 AX Amstelveen

Telefoonnummer

020-5450361