top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Uit elkaar

Gaat u uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner recht op het volledige partnerpensioen en een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen moet u namelijk delen met uw ex-partner.

Als u samenwoonde
Woonde u samen en gaat u uit elkaar? Dan zijn er geen wettelijke regels voor de verdeling van pensioen. U kunt hierover wel afspraken maken. U moet dan beiden akkoord gaat met de verdeling en ons een kopie sturen van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant. Als u ook bij andere werkgevers pensioen hebt opgebouwd (en in die periode getrouwd was/een geregistreerd partnerschap had) dan kunnen die pensioenen ook worden verdeeld.

 

Partnerpensioen bij scheiding

Het volledige opgebouwde partnerpensioen zal automatisch aan uw ex-partner worden uitbetaald. Dit is namelijk een wettelijk recht. Dit partnerpensioen heet bijzonder partnerpensioen en zal aan uw ex-partner worden uitgekeerd na uw overlijden. Uw ex-partner wordt hierover door ons geïnformeerd.

 

Wanneer u beiden heeft afgesproken dat het partnerpensioen niet moet worden uitbetaald aan uw ex-partner dan moet u dit expliciet opnemen in een echtscheidingsconvenant en ons hiervan een kopie sturen. Vanaf dat moment heeft uw ex-partner dan geen recht meer op partnerpensioen. Het partnerpensioen blijft dan staan voor een eventueel toekomstige partner.

 

Ouderdomspensioen bij scheiding

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. U heeft recht op het door uw ex-partner opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer u of uw ex-partner van dit recht gebruik wil maken dan moet dit formulier worden ingevuld. Wanneer u een andere verdeling afspreekt (bijvoorbeeld 60%/40%) of als u of uw ex-partner afstand doet, dan moet u dit opnemen in het echtscheidingsconvenant en ons een kopie sturen. Het is belangrijk dat wij dit formulier binnen twee jaar na uw scheiding ontvangen. Zodra u met pensioen gaat dan ontvangt uw ex-partner dan een deel van het ouderdomspensioen. Als uw ex-partner overlijdt, dan krijgt u het verdeelde pensioen weer terug. 

  • Ben ik verplicht om mijn partner met wie ik samenwoon aan te melden?
    Nee, dat bent u niet verplicht. Als u wilt dat uw partner is verzekerd voor het partnerpensioen dan is het wel belangrijk dat u uw partner aanmeldt.
  • Hoe hoog is het partnerpensioen?
    Als u in dienst bent bij Technische Unie/Otra/Van Egmond en u overlijdt dan heeft uw partner recht op een levenslang en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen plus 70% van 1,875% over de toekomstige jaren. Het tijdelijke partnerpensioen komt daarbovenop en is 50% van de franchise. Als u uit dienst gaat en u overlijdt dan heeft uw partner recht op het daadwerkelijk opgebouwde partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt zodra u uit dienst of met pensioen gaat. Hoeveel partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u zien op uw pensioenoverzicht in de Digitale Postbus.
  • Als ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga, wat verandert er dan voor mij?"
    Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan verandert er niets aan de opbouw van uw eigen ouderdomspensioen. Uw partner heeft vanaf dat moment automatisch recht op een partnerpensioen. Als u na uw pensionering gaat trouwen of (geregistreerd) samenwonen, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.
Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-pensioen-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure

bottom of page