top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Uit elkaar

Gaat u uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner recht op het volledige partnerpensioen en een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen moet u namelijk delen met uw ex-partner.

Als u samenwoonde
Woonde u samen en gaat u uit elkaar? Dan zijn er geen wettelijke regels voor de verdeling van pensioen. U kunt hierover wel afspraken maken. U moet dan beiden akkoord gaat met de verdeling en ons een kopie sturen van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant. Als u ook bij andere werkgevers pensioen hebt opgebouwd (en in die periode getrouwd was/een geregistreerd partnerschap had) dan kunnen die pensioenen ook worden verdeeld.

 

Partnerpensioen bij scheiding

Het volledige opgebouwde partnerpensioen zal automatisch aan uw ex-partner worden uitbetaald. Dit is namelijk een wettelijk recht. Dit partnerpensioen heet bijzonder partnerpensioen en zal aan uw ex-partner worden uitgekeerd na uw overlijden. Uw ex-partner wordt hierover door ons geïnformeerd.

 

Wanneer u beiden heeft afgesproken dat het partnerpensioen niet moet worden uitbetaald aan uw ex-partner dan moet u dit expliciet opnemen in een echtscheidingsconvenant en ons hiervan een kopie sturen. Vanaf dat moment heeft uw ex-partner dan geen recht meer op partnerpensioen. Het partnerpensioen blijft dan staan voor een eventueel toekomstige partner.

 

Ouderdomspensioen bij scheiding

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. U heeft recht op het door uw ex-partner opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer u of uw ex-partner van dit recht gebruik wil maken dan moet dit formulier worden ingevuld. Wanneer u een andere verdeling afspreekt (bijvoorbeeld 60%/40%) of als u of uw ex-partner afstand doet, dan moet u dit opnemen in het echtscheidingsconvenant en ons een kopie sturen. Het is belangrijk dat wij dit formulier binnen twee jaar na uw scheiding ontvangen. Zodra u met pensioen gaat dan ontvangt uw ex-partner dan een deel van het ouderdomspensioen. Als uw ex-partner overlijdt, dan krijgt u het verdeelde pensioen weer terug. 

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-pensioen-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure

bottom of page