Pensioenfonds Hagee stichting

Bijna met pensioen

U kunt vanaf uw 60ste met pensioen gaan. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw pensioen juist uit te stellen. Dit kunt u maximaal tot uw 70ste doen. De standaard pensioenleeftijd is de dag waarop u 68 wordt. Dit loopt mogelijk niet samen met het moment waarop u uw AOW-uitkering ontvangt. Uw AOW-leeftijd hangt namelijk af van uw geboortedatum. U kunt hier uw AOW-leeftijd berekenen. 

Pensioen omruilen

U heeft ook een aantal andere keuzes rondom uw pensioen. Zo kunt u een deel van uw eigen pensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen voor uw partner. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden een te laag inkomen zal hebben. U kunt ook uw partnerpensioen omruilen zodat uw eigen pensioen hoger wordt. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden over een eigen inkomen beschikt.

In deeltijd met pensioen

Wilt u voor een deel met pensioen en later pas volledig? U bepaalt zelf voor hoeveel procent u met pensioen gaat. Hoeveel uur u blijft werken staat los van hoeveel u aan pensioen opneemt.

Tijdelijk hoger of lager pensioen

U kunt ook kiezen voor een tijdelijk hogere of juist lagere pensioenuitkering. Deze keuze maakt u een paar maanden voordat u met pensioen gaat.

Kan ik na mijn pensionering nog kiezen voor uitruil van partnerpensioen?


Nee, u maakt deze keuze voordat u met pensioen gaat. De keuze maakt u eenmalig.




Hebben gepensioneerden recht op loonheffingskorting?


Ja, maar bij slechts één uitkering. Wij adviseren u de loonheffingskorting toe te passen op de hoogste uitkering. Bij het aanvraagformulier dat u voor uw pensioendatum ontvangt u ook een loon-belastingverklaring. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met ons.




Waar vind ik de hoogte van mijn pensioen?


Eens in de vijf jaar ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht. Daarop ziet u hoeveel pensioen voor u bij ons gereserveerd staat. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.





Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure