top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Bijna met pensioen

U kunt vanaf uw 60ste met pensioen gaan. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw pensioen juist uit te stellen. Dit kunt u maximaal tot uw 70ste doen. Let op: U kunt niet tot uw 70ste doorwerken bij Technische Unie. Op uw AOW-datum gaat u automatisch met pensioen.De standaard pensioenleeftijd is de dag waarop u 68 wordt. Dit loopt mogelijk niet samen met het moment waarop u uw AOW-uitkering ontvangt. Uw AOW-leeftijd hangt namelijk af van uw geboortedatum. U kunt hier uw AOW-leeftijd berekenen. Als u eerder of juist later met pensioen wilt gaan dan moet u dat afstemmen met uw werkgever.

Pensioen omruilen

U heeft ook een aantal andere keuzes rondom uw pensioen. Zo kunt u een deel van uw eigen pensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen voor uw partner. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden een te laag inkomen zal hebben. U kunt ook uw partnerpensioen omruilen zodat uw eigen pensioen hoger wordt. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden over een eigen inkomen beschikt.

 

Tijdelijk hoger of lager pensioen

U kunt ook kiezen voor een tijdelijk hogere of juist lagere pensioenuitkering of in deeltijd met pensioen gaan. De keuze voor een tijdelijk hoger of lager pensioen maakt u een paar maanden voordat u met pensioen gaat.

In deeltijd met pensioen
Wilt u voor een deel met pensioen en later pas volledig? Dat kan. Als u daarnaast blijft werken dan blijft u ook pensioen opbouwen. U bepaalt zelf voor hoeveel procent u met pensioen gaat. Hoeveel uur u blijft werken staat los van hoeveel u aan pensioen opneemt.

Ligt uw pensioen op koers?

Het is goed om een beeld te hebben van uw pensioen. U kunt dan ook zelf bepalen of u eerder of juist later met pensioen kunt gaan. In onze pensioenplanner kunt u deze berekeningen vrijblijvend maken. U kunt dan zien wat de effecten van bepaalde keuzes op uw pensioen zijn. U heeft daarvoor uw laatste Uniform Pensioenoverzicht nodig, die vindt u in uw digitale postbus. U logt in met uw persoonlijke wachtwoord. 

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd ook bij andere werkgevers? Ga dan eens naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  • Ben ik verplicht om mijn partner met wie ik samenwoon aan te melden?
    Nee, dat bent u niet verplicht. Als u wilt dat uw partner is verzekerd voor het partnerpensioen dan is het wel belangrijk dat u uw partner aanmeldt.
  • Hoe hoog is het partnerpensioen?
    Als u in dienst bent bij Technische Unie/Otra/Van Egmond en u overlijdt dan heeft uw partner recht op een levenslang en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen plus 70% van 1,875% over de toekomstige jaren. Het tijdelijke partnerpensioen komt daarbovenop en is 50% van de franchise. Als u uit dienst gaat en u overlijdt dan heeft uw partner recht op het daadwerkelijk opgebouwde partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt zodra u uit dienst of met pensioen gaat. Hoeveel partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u zien op uw pensioenoverzicht in de Digitale Postbus.
  • Als ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga, wat verandert er dan voor mij?"
    Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan verandert er niets aan de opbouw van uw eigen ouderdomspensioen. Uw partner heeft vanaf dat moment automatisch recht op een partnerpensioen. Als u na uw pensionering gaat trouwen of (geregistreerd) samenwonen, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.
Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure

bottom of page