Pensioenfonds Hagee stichting

Bijna met pensioen

U kunt vanaf uw 60ste met pensioen gaan. Maar u kunt er ook voor kiezen om uw pensioen juist uit te stellen. Dit kunt u maximaal tot uw 70ste doen. Let op: U kunt niet tot uw 70ste doorwerken bij Technische Unie. Op uw AOW-datum gaat u automatisch met pensioen.De standaard pensioenleeftijd is de dag waarop u 68 wordt. Dit loopt mogelijk niet samen met het moment waarop u uw AOW-uitkering ontvangt. Uw AOW-leeftijd hangt namelijk af van uw geboortedatum. U kunt hier uw AOW-leeftijd berekenen. Als u eerder of juist later met pensioen wilt gaan dan moet u dat afstemmen met uw werkgever.

Pensioen omruilen

U heeft ook een aantal andere keuzes rondom uw pensioen. Zo kunt u een deel van uw eigen pensioen omruilen voor een hoger partnerpensioen voor uw partner. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden een te laag inkomen zal hebben. U kunt ook uw partnerpensioen omruilen zodat uw eigen pensioen hoger wordt. Dit kan interessant zijn als uw partner na uw overlijden over een eigen inkomen beschikt.

 

Tijdelijk hoger of lager pensioen

U kunt ook kiezen voor een tijdelijk hogere of juist lagere pensioenuitkering of in deeltijd met pensioen gaan. De keuze voor een tijdelijk hoger of lager pensioen maakt u een paar maanden voordat u met pensioen gaat.

In deeltijd met pensioen
Wilt u voor een deel met pensioen en later pas volledig? Dat kan. Als u daarnaast blijft werken dan blijft u ook pensioen opbouwen. U bepaalt zelf voor hoeveel procent u met pensioen gaat. Hoeveel uur u blijft werken staat los van hoeveel u aan pensioen opneemt.

Ligt uw pensioen op koers?

Het is goed om een beeld te hebben van uw pensioen. U kunt dan ook zelf bepalen of u eerder of juist later met pensioen kunt gaan. In onze pensioenplanner kunt u deze berekeningen vrijblijvend maken. U kunt dan zien wat de effecten van bepaalde keuzes op uw pensioen zijn. U heeft daarvoor uw laatste Uniform Pensioenoverzicht nodig, die vindt u in uw digitale postbus. U logt in met uw persoonlijke wachtwoord. 

Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd ook bij andere werkgevers? Ga dan eens naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Kan ik na mijn pensionering nog kiezen voor uitruil van partnerpensioen?


Nee, u maakt deze keuze voordat u met pensioen gaat. De keuze maakt u eenmalig.
Kan het pensioenfonds mij helpen met het maken van mijn keuzes?


U kunt onze pensioenplanner gebruiken om bepaalde keuzes te simuleren. Zo kunt u zien wat er met de hoogte van uw pensioen gebeurt als u eerder of later met pensioen gaat, als u uw pensioen uitruilt of in deeltijd met pensioen gaat. U vindt de pensioenplanner hier. Als u uw keuzes definitief wilt maken dan moet u dit aan ons doorgeven. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar ons pensioenbureau. Vervolgens ontvangt u van ons een bevestiging van uw keuze (inclusief de bijbehorende bedragen) en vragen wij u en eventueel uw partner om dat te tekenen.
Hebben gepensioneerden recht op loonheffingskorting?


Ja, maar bij slechts één uitkering. Wij adviseren u de loonheffingskorting toe te passen op de hoogste uitkering. Bij het aanvraagformulier dat u voor uw pensioendatum ontvangt u ook een loon-belastingverklaring. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met ons.

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure