top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Verlof

Bij onbetaald verlof ontvangt u over het algemeen geen salaris en bouwt u dus ook geen pensioen op. Als u langere tijd onbetaald verlof opneemt dan is het belangrijk om de gevolgen hiervan voor uw pensioen in kaart te brengen. 

Onbetaald verlof

Er zijn verschillende vormen van onbetaald verlof:

- Ouderschapsverlof

- Langdurig zorgverlof                     

- Kortdurend zorgverlof


Als u een van deze soorten verlof opneemt dan bouwt u geen pensioen meer op. U blijft dan wel verzekerd voor partnerpensioen (maximaal 18 maanden). Als u studieverlof, sabbatsverlof, zwangerschaps- of bevallingsverlof of levensloopverlof opneemt dan blijft u gewoon pensioen opbouwen. Dit geldt ook voor kortdurend zorgverlof. 

  • Ben ik verplicht om mijn partner met wie ik samenwoon aan te melden?
    Nee, dat bent u niet verplicht. Als u wilt dat uw partner is verzekerd voor het partnerpensioen dan is het wel belangrijk dat u uw partner aanmeldt.
  • Hoe hoog is het partnerpensioen?
    Als u in dienst bent bij Technische Unie/Otra/Van Egmond en u overlijdt dan heeft uw partner recht op een levenslang en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen plus 70% van 1,875% over de toekomstige jaren. Het tijdelijke partnerpensioen komt daarbovenop en is 50% van de franchise. Als u uit dienst gaat en u overlijdt dan heeft uw partner recht op het daadwerkelijk opgebouwde partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt zodra u uit dienst of met pensioen gaat. Hoeveel partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u zien op uw pensioenoverzicht in de Digitale Postbus.
  • Als ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga, wat verandert er dan voor mij?"
    Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan verandert er niets aan de opbouw van uw eigen ouderdomspensioen. Uw partner heeft vanaf dat moment automatisch recht op een partnerpensioen. Als u na uw pensionering gaat trouwen of (geregistreerd) samenwonen, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.
Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

bottom of page