top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Verlof

Bij onbetaald verlof ontvangt u over het algemeen geen salaris en bouwt u dus ook geen pensioen op. Als u langere tijd onbetaald verlof opneemt dan is het belangrijk om de gevolgen hiervan voor uw pensioen in kaart te brengen. 

Onbetaald verlof

Er zijn verschillende vormen van onbetaald verlof:

- Ouderschapsverlof

- Langdurig zorgverlof                     

- Kortdurend zorgverlof


Als u een van deze soorten verlof opneemt dan bouwt u geen pensioen meer op. U blijft dan wel verzekerd voor partnerpensioen (maximaal 18 maanden). Als u studieverlof, sabbatsverlof, zwangerschaps- of bevallingsverlof of levensloopverlof opneemt dan blijft u gewoon pensioen opbouwen. Dit geldt ook voor kortdurend zorgverlof. 

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

bottom of page