top of page
  • Foto van schrijverHagee Stichting

Dekkingsgraad verder gedaald


De dalende rente is de belangrijkste reden voor de daling van de dekkingsgraad in de afgelopen maanden. De beleidsdekkingsgraad is inmiddels gedaald naar een niveau van 108,4% (september 2016). De beleidsdekkingsgraad volgt de ontwikkeling van de “gewone” dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad staat op een niveau van 106,6%. Als de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar onder de 110% is mag het fonds de pensioenen niet verhogen. Naar verwachting zal de beleidsdekkingsgraad verder dalen en kan een eventuele verhoging niet worden toegekend.

Nog geen sprake van korting Door de lage rente moet het fonds steeds meer vermogen aanhouden om nog aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De stijging van het benodigde vermogen gaat momenteel sneller dan de premie inleg plus het rendement op de beleggingen. Gevolg is, zoals hierboven geschetst, dat de dekkingsgraad daalt. Als de dekkingsgraad te ver zou dalen kan er weer sprake zijn dat de pensioenen en pensioenaanspraken gekort moeten worden. Het bestuur heeft berekeningen laten uitvoeren om te kijken wanneer het fonds de situatie bereikt waarin er weer sprake zou zijn van de korting. Dat is nu nog niet het geval, het fonds kan nog altijd voldoen aan de wettelijke regels. Maar het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst niet meer het geval zal zijn.


Prinsjesdag 2016, plannen voor uw pensioen Over pensioen heeft het kabinet weinig nieuws gemeld. Volgens de plannen gaat de koopkracht van 77% van de gepensioneerden erop vooruit. De ouderenkorting wordt verhoogd met ruim € 100 per jaar, ook gaat de zorgtoeslag en de huurtoeslag omhoog.

Recente blogposts

Alles weergeven

SER schetst toekomst pensioenstelsel

De maatschappij verandert in een hoog tempo: meer parttimers, minder vaste contracten, meer ZZP-ers. Terwijl de economie maar niet lijkt te willen groeien. Het pensioenstelsel is ondanks de veranderin

Comentarios


bottom of page