top of page

24 september 2023

Vragen over pensioen

1. Waarom moet het pensioenstelsel in Nederland veranderen?

Veel medewerkers bouwen pensioen op in een uitkeringsregeling: een regeling waarbij de hoogte van het pensioen vooraf met een bepaalde zekerheid wordt vastgesteld. Een voorbeeld is een middelloonregeling. De afgelopen jaren bleek die zekerheid beperkt: pensioenen stegen niet (altijd) mee met de inflatie en werden soms zelfs verlaagd. De koopkracht van die pensioenen werd daardoor steeds minder. Dit heeft ervoor gezorgd dat er steeds minder vertrouwen was in het pensioenstelsel.

Het stelsel sluit ook onvoldoende aan bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: mensen veranderen steeds vaker van baan, er zijn meer flexwerkers en zzp’ers. Daarnaast is het zo dat in het huidige stelsel het pensioen voor oudere medewerkers duurder is dan voor jongere medewerkers. Tot slot is het voor veel mensen niet duidelijk hoe ze pensioen opbouwen. Het nieuwe stelsel moet zorgen voor een toekomstbestendig pensioenstelsel dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt en pensioen meer inzichtelijk en persoonlijker maakt.


2. Voor wie heeft de nieuwe wet allemaal gevolgen?

Het nieuwe pensioenstelsel gaat straks voor iedereen gelden die valt onder een Nederlandse pensioenregeling: het is namelijk een nationale systeemwijziging. Op grond van de nieuwe wet moeten alle bedrijven in Nederland hun pensioenregelingen aanpassen. Dat heeft gevolgen voor iedereen die nu deelnemer is in een pensioenregeling. Dat zijn alle medewerkers, maar ook degenen die al met pensioen zijn of oud-collega’s die nog niet met pensioen zijn (de zogenaamde slapers).


3. Wat betekent dit voor onze pensioenregeling?  In het nieuwe pensioenstelsel wordt geen pensioenbedrag meer beloofd. Er komt een nieuw stelsel dat maar één soort pensioenregeling kent: de premieregeling. In zo’n regeling bouwt iedere deelnemer een pensioenkapitaal op in een eigen pot. Er wordt alleen een premie toegezegd. Met die premie zal worden belegd. Dit doet het pensioenfonds voor jou. Iedere medewerker ontvangt hetzelfde premiepercentage en krijgt zijn eigen pensioenkapitaal.


4. Hoe werkt een persoonlijke pensioenpot? Zolang je werkt, wordt er elke maand een premie ingelegd in jouw ’persoonlijke pensioenpot’. Deze premies worden vervolgens (collectief) belegd door het pensioenfonds. Het totaal van alle betaalde premies en de daarop gemaakte rendementen vormen uiteindelijk het pensioenkapitaal. Het pensioenkapitaal gebruik je vervolgens om op je pensioendatum een levenslang pensioen aan te kopen, eventueel in combinatie met een nabestaandenpensioen. Hoe hoger je kapitaal, hoe hoger jouw maandelijkse pensioen zal zijn. Als je voor je pensionering overlijdt dan vervalt je opgebouwde pensioenkapitaal aan het pensioenfonds. Wel zullen je nabestaanden, als je die hebt, een nabestaandenpensioen ontvangen. Dit is separaat geregeld via een ‘verzekering’ binnen het pensioenfonds.


5. Vanaf wanneer ga ik hier iets van merken? Op dit moment zijn we met de werkgever en Ondernemingsraad in gesprek over de nieuwe pensioenregeling. Als er een nieuwe regeling is, dan informeren we jou daarover. Het zal daarna nog enige tijd duren voordat de nieuwe regeling is geïmplementeerd. We verwachten dat de nieuwe regeling per 1 januari 2026 wordt ingevoerd. Natuurlijk krijg je dan uitgebreide informatie over wat dit precies voor jou betekent.

24 september 2023
bottom of page