top of page

1 september 2023

Een nieuw pensioen

Er is de laatste maanden hard gewerkt aan de nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen. Bijna alle pensioenregelingen in Nederland zullen als gevolg van deze wet moeten veranderen.


Wat is er aan de hand met pensioen in Nederland?

In Nederland hebben we in de afgelopen jaren veel pensioen opgebouwd. Door de vergrijzing en door financiële ontwikkelingen wordt het voor pensioenfondsen steeds lastiger om die pensioen afspraken ook daadwerkelijk na te komen. Bovendien kijken we in Nederland nu anders tegen pensioen aan dan vroeger. De overheid heeft de regels over pensioen daarom aangepast. Daarmee moeten pensioenregelingen moderner worden. Dit is opgenomen in de nieuwe Wet toekomst pensioenen. Ook de pensioenregeling van Technische Unie, Otra en Van Egmond zal moeten veranderen.


Wat staat er in de nieuwe wet?

In deze nieuwe wet staat dat iedereen op een zelfde manier pensioen moet gaan opbouwen. Er komt maar één type pensioenregeling; een beschikbare premieregeling. Dit is een regeling waarbij de pensioenpremies worden belegd. Ook zullen er veranderingen komen in o.a. het partner pensioen. De nieuwe wet is onlangs aangenomen. Werkgevers en pensioenfondsen hebben nu een aantal jaren de tijd om de nieuwe pensioenregeling in te voeren.

Ontvang je op dit moment pensioen?

Het nieuwe pensioenstelsel raakt iedereen die in Nederland pensioen opbouwt of ontvangt. Ook de gepensioneerden zullen te maken krijgen met veranderingen. In de toekomst zal de pensioenuitkering meebewegen met de behaalde beleggingsrendementen. Dat betekent dat de uitkering het ene jaar iets hoger kan zijn dan het andere jaar. Het pensioenfonds zal er alles aan doen om de uitkeringen zo min mogelijk te laten dalen door gebruik te maken van buffers en rendementen uit te smeren.

1 september 2023
bottom of page