Pensioenfonds Hagee stichting

Overlijden

Na uw overlijden moet uw partner dit melden bij de gemeente. De gemeente informeert ons via de Basisregistratie Personen. Wij nemen contact op met uw nabestaanden. Uw partner ontvangt namelijk na uw overlijden een inkomen. We noemen dit het partnerpensioen. Als u kinderen heeft dan ontvangen zij mogelijk een wezenpensioen.

Na uw overlijden

Het is belangrijk dat uw nabestaanden uw overlijden aan de gemeente melden. Wij bekijken dan vervolgens of uw nabestaanden (partner en/of kinderen) en eventueel een ex-partner in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. Indien dat zo is dan nemen wij contact op met hen. 

 

Hoogte partnerpensioen

Het partnerpensioen is gebaseerd op de jaren dat u bij ons pensioen heeft opgebouwd. Er wordt geen rekening gehouden met het partnerpensioen dat u had kunnen opbouwen (tot uw pensioenleeftijd). Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen is. 

 

Vanuit de overheid

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-uitkering. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn voor 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer lezen?

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen is geregeld? Bekijk dan uw Uniform Pensioenoverzicht. Wilt u meer lezen over het partnerpensioen? Bekijk dan de brochure.  U vindt de brochure hiernaast.

Moeten mijn nabestaanden mijn overlijden doorgeven?


Nabestaanden hoeven een overlijden niet bij ons te melden. Wel bij uw gemeente. De gemeente geeft het overlijden aan ons door. Wij nemen daarna contact op met uw nabestaanden.
Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?


De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van de jaren dat u pensioen heeft opgebouwd. Het partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. U vindt de hoogte op uw Uniform Pensioenoverzicht. U kunt ook inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Kan ik zorgen voor een aanvullend pensioen voor mijn partner?


Het is bij ons pensioenfonds niet mogelijk om extra opzij te zetten voor later.Indien u dit wilt, zult u met behulp van alternatieve manieren dit moeten regelen zoals sparen etc.

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure