top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Ziekte

Iedereen kan van de ene op de andere dag ziek worden. Het is goed om te weten wat er voor u is geregeld als u langer dan twee jaar ziek bent.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

Als u langere tijd ziek bent dan zult u na ongeveer twee jaar gekeurd worden. Er wordt dan onderzocht of u in staat bent om uw werk weer op te pakken. Als uit de keuring blijkt dat u minimaal 65% arbeidsongeschikt bent, dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. Naast een WIA-uitkering heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. Dit ontvangt u alleen als u meer verdient dan € 59.706,- per jaar. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. U ontvangt pas een uitkering als u minimaal 15% arbeidsongeschikt bent. Daarnaast heeft u mogelijk recht op voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Wij worden door uw werkgever geïnformeerd over uw arbeidsongeschiktheid. U hoeft dit niet zelf aan ons door te geven. Als er iets verandert in de mate van arbeidsongeschiktheid dan moet u dit wel aan ons doorgeven. U voorkomt daarmee dat u mogelijk teveel ontvangt (wat u later moet terugbetalen).

  • Ben ik verplicht om mijn partner met wie ik samenwoon aan te melden?
    Nee, dat bent u niet verplicht. Als u wilt dat uw partner is verzekerd voor het partnerpensioen dan is het wel belangrijk dat u uw partner aanmeldt.
  • Hoe hoog is het partnerpensioen?
    Als u in dienst bent bij Technische Unie/Otra/Van Egmond en u overlijdt dan heeft uw partner recht op een levenslang en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen plus 70% van 1,875% over de toekomstige jaren. Het tijdelijke partnerpensioen komt daarbovenop en is 50% van de franchise. Als u uit dienst gaat en u overlijdt dan heeft uw partner recht op het daadwerkelijk opgebouwde partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt zodra u uit dienst of met pensioen gaat. Hoeveel partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u zien op uw pensioenoverzicht in de Digitale Postbus.
  • Als ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga, wat verandert er dan voor mij?"
    Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan verandert er niets aan de opbouw van uw eigen ouderdomspensioen. Uw partner heeft vanaf dat moment automatisch recht op een partnerpensioen. Als u na uw pensionering gaat trouwen of (geregistreerd) samenwonen, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.
Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

bottom of page