Ziekte

Iedereen kan van de ene op de andere dag ziek worden. Het is goed om te weten wat er voor u is geregeld als u langer dan twee jaar ziek bent.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

Als u langere tijd ziek bent dan zult u na ongeveer twee jaar gekeurd worden. Er wordt dan onderzocht of u in staat bent om uw werk weer op te pakken. Als uit de keuring blijkt dat u minimaal 65% arbeidsongeschikt bent, dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. Naast een WIA-uitkering heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. Dit ontvangt u alleen als u meer verdient dan € 57.232,- per jaar. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. U ontvangt pas een uitkering als u minimaal 15% arbeidsongeschikt bent. Daarnaast heeft u mogelijk recht op voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Wij worden door uw werkgever geïnformeerd over uw arbeidsongeschiktheid. U hoeft dit niet zelf aan ons door te geven. Als er iets verandert in de mate van arbeidsongeschiktheid dan moet u dit wel aan ons doorgeven. U voorkomt daarmee dat u mogelijk teveel ontvangt (wat u later moet terugbetalen).

Andere situaties
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Hagee Stichting 

Postbus 900

1180 AX Amstelveen

Telefoonnummer

020-5450361