Pensioenfonds Hagee stichting

Ziekte

Iedereen kan van de ene op de andere dag ziek worden. Het is goed om te weten wat er voor u is geregeld als u langer dan twee jaar ziek bent.

Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid

Als u langere tijd ziek bent dan zult u na ongeveer twee jaar gekeurd worden. Er wordt dan onderzocht of u in staat bent om uw werk weer op te pakken. Als uit de keuring blijkt dat u minimaal 65% arbeidsongeschikt bent, dan komt u in aanmerking voor een WIA-uitkering. Naast een WIA-uitkering heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. Dit ontvangt u alleen als u meer verdient dan € 58.311,- per jaar. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. U ontvangt pas een uitkering als u minimaal 15% arbeidsongeschikt bent. Daarnaast heeft u mogelijk recht op voortzetting van uw pensioenopbouw tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Wij worden door uw werkgever geïnformeerd over uw arbeidsongeschiktheid. U hoeft dit niet zelf aan ons door te geven. Als er iets verandert in de mate van arbeidsongeschiktheid dan moet u dit wel aan ons doorgeven. U voorkomt daarmee dat u mogelijk teveel ontvangt (wat u later moet terugbetalen).

Krijg ik een aanvullende uitkering bij ziekte?


Als u voor minimaal 15% arbeidsongeschikt bent, dan hebt u via het pensioenfonds recht op een (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheidspensioen. U ontvangt een arbeidsongeschiktheidspensioen als u meer verdient dan € 57.232,- euro (in 2020) bruto per jaar. De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en van uw jaarsalaris.
Ontvang ik een uitkering van de overheid bij arbeidsongeschiktheid?


Afhankelijk van de vraag of u nog wel of niet kunt werken na uw ziekte, heeft u recht op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. Uitgangspunt van de WIA is dat u zoveel mogelijk probeert te werken als u kunt. Via de WGA krijgt u een uitkering als u door uw ziekte ten minste 35% arbeidsongeschikt bent. Bent u blijvend en volledig arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een IVA-uitkering.
Moet ik aan Hagee Stichting doorgeven dat ik ziek ben?


Nee, u hoeft dat niet aan ons door te geven. We krijgen dat automatisch door van uw werkgever. U moet ons wel informeren als er iets verandert in de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3