Pensioenfonds Hagee stichting

Overlijden

Als u bij Technische Unie / Otra / Van Egmond / Elar werkt en u komt te overlijden dan moet uw partner dit melden bij de gemeente. De gemeente informeert ons via de Basisregistratie Personen. Wij nemen contact op met uw nabestaanden. Uw partner ontvangt namelijk na uw overlijden een inkomen. We noemen dit het partnerpensioen. Als u kinderen heeft dan ontvangen zij mogelijk een wezenpensioen.

Na uw overlijden

Het is belangrijk dat uw nabestaanden uw overlijden aan de gemeente melden. Wij bekijken of uw nabestaanden (partner en/of kinderen) en eventueel een ex-partner in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. Indien dat zo is dan nemen wij contact op met hen. 

 

Tijdelijk partnerpensioen

Als u bij Technische Unie / Otra / Van Egmond /Elar werkt en u komt voor uw AOW-leeftijd te overlijden dan ontvangt uw partner ook nog een aanvullend tijdelijk partnerpensioen. Dit aanvullende partnerpensioen wordt uitgekeerd totdat uw partner een AOW-uitkering ontvangt. 

 

Vanuit de overheid

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-uitkering. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn voor 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meer lezen?

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen is geregeld? Bekijk dan uw Uniform Pensioenoverzicht. U moet daarvoor inloggen. Wilt u meer lezen over het partnerpensioen? Bekijk dan de brochure. U vindt de brochure hiernaast.

Moeten mijn nabestaanden mijn overlijden doorgeven?


Nabestaanden hoeven een overlijden niet bij ons te melden. Wel bij uw gemeente. De gemeente geeft het overlijden aan ons door. Wij nemen daarna contact op met uw nabestaanden.
Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?


Als u overlijdt terwijl u nog werkzaam bent bij Technische Unie / Otra / Van Egmond / Elar, krijgt uw partner maximaal 70% van het opgebouwde pensioen plus 70% van 1,875% over de toekomstige jaren tot de AOW-leeftijd. Als u al met pensioen bent op het moment van overlijden, hangt het bedrag dat uw partner krijgt af van de keuzes die u hebt gemaakt bij de ingang van uw pensioen. Misschien hebt u bij uw pensionering gekozen voor uitruil. Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor het pensioen van uw partner.
Kan ik zorgen voor een aanvullend pensioen voor mijn partner?


Binnen de pensioenregeling kunt u niets extra's regelen voor uw partner. Indien u dit wilt, zult u met behulp van alternatieve manieren dit moeten regelen zoals sparen etc.

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure