Pensioenfonds Hagee stichting

Uit elkaar

Als u uit elkaar gaat dan heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner heeft volgens de wet recht op de helft van het pensioen dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Ook heeft uw ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen.

Afspraken met uw ex-partner

U kunt met elkaar afspreken op welke manier u het pensioen verdeelt. U kunt bijvoorbeeld afwijken van de 50/50 verdeling. Het is belangrijk dat u de afspraken over de verdeling van het pensioen vastlegt in een echtscheidingsconvenant. U informeert ons over uw scheiding door dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen. U moet dit binnen twee jaar na uw scheiding doen. 

 

Als u samenwoonde dan kunt u andere afspraken maken. Er is dan geen wettelijk recht op verdeling. U kunt het pensioen natuurlijk wel verdelen en dit vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Heeft mijn ex-partner met wie ik ongehuwd samenwoonde recht op mijn pensioen?


Nee, dat is niet wettelijk geregeld. U kunt onderling besluiten om het pensioen wel te verdelen. Als wij het pensioen moeten verdelen dan moet u de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst aan ons doorgeven. Wij maken de verdeling vervolgens in orde.
Ik ben gescheiden en wij willen een andere verdeling of helemaal afzien van de verdeling. Kan dat?


Ja, dat kan. U moet dit dan in het echtscheidingsconvenant vastleggen en het pensioenfonds hiervan een kopie sturen.
Ik ben hertrouwd. Wat betekent dit voor het partnerpensioen van mijn ex-partner en mijn nieuwe partner?


Na uw overlijden moeten uw ex-partner en uw nieuwe partner het partnerpensioen samen delen. Uw ex-partner krijgt alleen het gedeelte van het pensioen dat is opgebouwd tot de scheidingdatum. Dit noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw nieuwe partner heeft na uw overlijden recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd vanaf de scheidingsdatum. Overigens heeft uw nieuwe partner alleen recht op partnerpensioen als u voor uw pensioendatum getrouwd bent of bent gaan samenwonen.

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure