top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Verhuizen

Als u binnen of naar Nederland verhuist dan hoeft u geen adreswijziging aan ons door te geven. Wij ontvangen uw adreswijziging automatisch van de gemeente waar u zich inschrijft. Als u naar het buitenland verhuist dan moet u uw nieuwe adres wel aan ons doorgeven. 

Overlijden en woonlasten: partnerpensioen

Als u een huis gaat kopen dan is het belangrijk om bij uw pensioen stil te staan. Het is goed om in kaart te brengen of uw partner de hypotheek kan blijven betalen als er iets met u gebeurt. In uw pensioenregeling bij Hagee Stichting is een partnerpensioen geregeld voor het geval u komt te overlijden.Een partnerpensioen is een uitkering voor uw partner als u overlijdt. Op uw pensioenoverzicht ziet u hoe hoog het partnerpensioen is. 

 

Woonlasten na pensionering

U kunt nu alvast bekijken hoe hoog de woonlasten zullen zijn als u later met pensioen bent. U verlaagt uw woonlasten door uw hypotheek helemaal of voor een deel af te lossen voordat u stopt met werken. Het aflossen van uw hypotheek is ook een manier om vermogen op te bouwen.

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-planner-kl.png
Pensioenplanner

Hier vindt u de Pensioenplanner

Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

bottom of page