Pensioenfonds Hagee stichting

Uit elkaar

Gaat u uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner recht op het volledige partnerpensioen en een deel van uw ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen moet u namelijk delen met uw ex-partner.

Als u samenwoonde
Woonde u samen en gaat u uit elkaar? Dan zijn er geen wettelijke regels voor de verdeling van pensioen. U kunt hierover wel afspraken maken. U moet dan beiden akkoord gaat met de verdeling en ons een kopie sturen van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant.

 

Partnerpensioen bij scheiding

Het volledige opgebouwde partnerpensioen zal automatisch aan uw ex-partner worden uitbetaald. Dit is namelijk een wettelijk recht. Dit partnerpensioen heet bijzonder partnerpensioen en zal aan uw ex-partner worden uitgekeerd na uw overlijden. Uw ex-partner wordt hierover door ons geïnformeerd.

 

Wanneer u beiden heeft afgesproken dat het partnerpensioen niet moet worden uitbetaald aan uw ex-partner dan moet u dit expliciet opnemen in een echtscheidingsconvenant en ons hiervan een kopie sturen. Vanaf dat moment heeft uw ex-partner dan geen recht meer op partnerpensioen. Het partnerpensioen blijft dan staan voor een eventueel toekomstige partner.


Ouderdomspensioen bij scheiding

Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw ouderdomspensioen. U heeft recht op het door uw ex-partner opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer u of uw ex-partner van dit recht gebruik wil maken dan moet dit formulier worden ingevuld. Wanneer u een andere verdeling afspreekt (bijvoorbeeld 60%/40%) of als u of uw ex-partner afstand doet, dan moet u dit opnemen in het echtscheidingsconvenant en ons een kopie sturen. Het is belangrijk dat wij dit formulier binnen twee jaar na uw scheiding ontvangen. 

Heeft mijn ex-partner met wie ik ongehuwd samenwoonde recht op mijn pensioen?


Nee, dat is niet wettelijk geregeld. U kunt onderling besluiten om het pensioen wel te verdelen. Als wij het pensioen moeten verdelen dan moet u de ontbinding van de samenlevingsovereenkomst aan ons doorgeven. Wij maken de verdeling vervolgens in orde.
Ik ben gescheiden en wij willen een andere verdeling of helemaal afzien van de verdeling. Kan dat?


Ja, dat kan. U moet dit dan in het echtscheidingsconvenant vastleggen en het pensioenfonds hiervan een kopie sturen.
Ik ben hertrouwd. Wat betekent dit voor het partnerpensioen van mijn ex-partner en mijn nieuwe partner?


Na uw overlijden moeten uw ex-partner en uw nieuwe partner het partnerpensioen samen delen. Uw ex-partner krijgt alleen het gedeelte van het pensioen dat is opgebouwd tot de scheidingdatum. Dit noemen we ‘bijzonder partnerpensioen’. Uw nieuwe partner heeft na uw overlijden recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd vanaf de scheidingsdatum. Overigens heeft uw nieuwe partner alleen recht op partnerpensioen als u voor uw pensioendatum getrouwd bent of bent gaan samenwonen.

Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure