top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Uit elkaar

Gaat u uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner recht op het volledige partnerpensioen en een deel van uw ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen moet u namelijk delen met uw ex-partner.

Als u samenwoonde
Woonde u samen en gaat u uit elkaar? Dan zijn er geen wettelijke regels voor de verdeling van pensioen. U kunt hierover wel afspraken maken. U moet dan beiden akkoord gaat met de verdeling en ons een kopie sturen van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant.

 

Partnerpensioen bij scheiding

Het volledige opgebouwde partnerpensioen zal automatisch aan uw ex-partner worden uitbetaald. Dit is namelijk een wettelijk recht. Dit partnerpensioen heet bijzonder partnerpensioen en zal aan uw ex-partner worden uitgekeerd na uw overlijden. Uw ex-partner wordt hierover door ons geïnformeerd.

 

Wanneer u beiden heeft afgesproken dat het partnerpensioen niet moet worden uitbetaald aan uw ex-partner dan moet u dit expliciet opnemen in een echtscheidingsconvenant en ons hiervan een kopie sturen. Vanaf dat moment heeft uw ex-partner dan geen recht meer op partnerpensioen. Het partnerpensioen blijft dan staan voor een eventueel toekomstige partner.


Ouderdomspensioen bij scheiding

Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw ouderdomspensioen. U heeft recht op het door uw ex-partner opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer u of uw ex-partner van dit recht gebruik wil maken dan moet dit formulier worden ingevuld. Wanneer u een andere verdeling afspreekt (bijvoorbeeld 60%/40%) of als u of uw ex-partner afstand doet, dan moet u dit opnemen in het echtscheidingsconvenant en ons een kopie sturen. Het is belangrijk dat wij dit formulier binnen twee jaar na uw scheiding ontvangen. 

  • Ben ik verplicht om mijn partner met wie ik samenwoon aan te melden?
    Nee, dat bent u niet verplicht. Als u wilt dat uw partner is verzekerd voor het partnerpensioen dan is het wel belangrijk dat u uw partner aanmeldt.
  • Hoe hoog is het partnerpensioen?
    Als u in dienst bent bij Technische Unie/Otra/Van Egmond en u overlijdt dan heeft uw partner recht op een levenslang en een tijdelijk partnerpensioen. Het levenslange partnerpensioen is 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen plus 70% van 1,875% over de toekomstige jaren. Het tijdelijke partnerpensioen komt daarbovenop en is 50% van de franchise. Als u uit dienst gaat en u overlijdt dan heeft uw partner recht op het daadwerkelijk opgebouwde partnerpensioen. Het tijdelijke partnerpensioen vervalt zodra u uit dienst of met pensioen gaat. Hoeveel partnerpensioen u precies heeft opgebouwd, kunt u zien op uw pensioenoverzicht in de Digitale Postbus.
  • Als ik ga trouwen of een geregistreerd partnerschap aanga, wat verandert er dan voor mij?"
    Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan verandert er niets aan de opbouw van uw eigen ouderdomspensioen. Uw partner heeft vanaf dat moment automatisch recht op een partnerpensioen. Als u na uw pensionering gaat trouwen of (geregistreerd) samenwonen, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.
Picto-situaties-kl.png
Andere situaties
Picto-pensioen-kl.png
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure

bottom of page