Overlijden

Na uw overlijden moet uw partner dit melden bij de gemeente. De gemeente informeert ons via de Basisregistratie Personen. Wij nemen contact op met uw nabestaanden. Uw partner ontvangt namelijk na uw overlijden een inkomen. We noemen dit het partnerpensioen. 

Na uw overlijden

Het is belangrijk dat uw nabestaanden uw overlijden aan de gemeente melden. Wij bekijken dan of uw nabestaanden (partner en/of kinderen) en eventueel een ex-partner in aanmerking komen voor een nabestaandenpensioen. Indien dat zo is dan nemen wij contact op met hen. 


Meer lezen?

Wilt u weten hoeveel partnerpensioen is geregeld? Bekijk dan uw Uniform Pensioenoverzicht. Wilt u meer lezen over het partnerpensioen? Bekijk dan de brochure. U vindt de brochure hiernaast.

Andere situaties
Pensioen 1-2-3

Hier vindt u het Pensioen 1-2-3

Download hier de brochure

Hagee Stichting 

Postbus 900

1180 AX Amstelveen

Telefoonnummer

020-5450361