top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Geen verhoging van pensioenen

24-01-2017

In deze nieuwsbrief:​

  • Geen verhoging van pensioenen per 1 januari 2017

  • Pensioenopbouw blijft in stand in 2017


Geen verhoging van pensioenen per 1 januari 2017


Het gaat weer wat beter met onze economie. Consumenten worden optimistischer en de winkeliers zien hun omzet weer stijgen. De berichten over pensioenfondsen worden ook wat beter. Een paar maanden geleden kondigden een aantal grote fondsen nog aan dat ze in 2017 de pensioenen waarschijnlijk zouden moeten korten. Door een stijging van de rente lijkt dat nu van de baan te zijn. Hoewel er bij Hagee geen sprake is geweest van mogelijke kortingen in 2017, is de financiële situatie van het fonds niet zo goed dat de pensioenen verhoogd kunnen worden. Jaarlijks besluit het bestuur of de pensioenen in het komende jaar verhoogd worden. Dat besluit wordt gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van oktober. In oktober was de beleidsdekkingsgraad 108%, dat is onder de wettelijke grens van 110% waarboven een pensioenfonds mag indexeren. Helaas is verhoging van de pensioenen dus niet mogelijk, de inflatie was met 0.4 % gelukkig ook niet hoog.Pensioenopbouw blijft in stand in 2017


Ieder jaar wordt er een stukje pensioen opgebouwd. Deze opbouw moet worden betaald uit de premie. Voor 2016 bedroeg de pensioenopbouw 1,875% van de zogenaamde pensioengrondslag (het jaarsalaris -/- € 16.000). Als de premie hoger is dan de kosten voor de pensioenopbouw wordt het meerdere apart gezet in een potje (premiedepot). Is de premie te laag om de kosten van de opbouw te kunnen betalen, dan wordt eerst gekeken of het tekort kan worden betaald uit het premiedepot. Als dat niet het geval is kan de pensioenopbouw worden verlaagd. De rente heeft grote invloed op de kosten voor pensioenopbouw. Hoe lager de rente hoe hoger de kosten. De lage rente van de laatste jaren werkt door in de kosten voor pensioenopbouw in 2017. In 2017 zal voor het eerst de premie niet voldoende zijn om aan de kosten voor de pensioenopbouw te kunnen voldoen. In de voorgaande jaren was de premie hoger dan de kosten voor pensioenopbouw, en is er geld in het premiedepot gestort. Voor 2017 geldt dat de middelen uit het premiedepot voldoende zijn om het premietekort aan te vullen. De pensioenopbouw kan dus hetzelfde blijven als in 2016: 1.875% van de pensioengrondslag. Of dit na 2017 ook het geval zal zijn is niet zeker.

Nieuwsbrief
Contact

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht  neem dan contact met ons op.

bottom of page