top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

De pensioenregeling wordt gewijzigd​

13-02-2018

In dit nieuwsbericht:

  • Pensioenen per 1 januari 2018 verhoogd met 0,5%

  • Pensioenregeling gewijzigd

 


Pensioenen per 1 januari 2018 verhoogd met 0,5%

Jaarlijks wordt door het bestuur bekeken of het mogelijk is de pensioenen te verhogen als compensatie voor de gestegen prijzen. Van belang daarbij zijn de financiële positie van het fonds en het consumentenprijsindex cijfer (CPI).
De financiële positie van Hagee Stichting is in de loop van 2017 beter geworden. In oktober was de beleidsdekkingsgraad gestegen tot ruim 114%. De stijging van het CPI tussen oktober 2016 en oktober 2017 bedroeg 1,33%. Omdat de dekkingsgraad hoger was dan het wettelijk minimum kan een gedeeltelijke toeslag worden toegekend. Het bestuur heeft besloten om de ingegane en opgebouwde pensioenen met ingang 1 januari 2018 met 0,5% te verhogen.Een volledige toeslag kan worden toegekend bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 124%.

Pensioenregeling gewijzigd
 

Eind 2017 is er een einde gekomen aan de eerste periode van 5 jaar met een vaste premie. Voor de periode 2018 tot 2023 heeft de werkgever met de Centrale Ondernemingsraad overlegd over de regeling en met name de pensioenpremie.
Uitgangspunt voor dit overleg is een verwachting voor de komende 5 jaar. Met name de verwachting over de rente is belangrijk omdat de rente voor een deel groot bepaalt hoe “duur” pensioen is. Hoe lager de rente, hoe meer premie er betaald moet worden. Voor de komende 5 jaar wordt verwacht dat de rente slechts zeer langzaam zal stijgen. Dit betekent dat de premie fors omhoog zou moeten voor dezelfde pensioenopbouw.
Het overleg tussen de COR en de werkgever heeft geresulteerd in de volgende afspraken:

De premie wordt met 2% verhoogd naar 33,6%, deze verhoging komt geheel voor rekening van de werkgever. ƒ{

Ondanks de verhoging is de premie niet voldoende om de pensioenopbouw te handhaven op het oude niveau van 1,875%. De verwachting is dat de opbouw in de komende 5 jaar gemiddeld op 1,68% zal uitkomen. Alleen in 2018 zal dit nog hoger zijn omdat er nog een kleine reserve is die voor de pensioen opbouw gebruikt kan worden.

De pensioenleeftijd stijgt naar 68 jaar. In de praktijk heeft dit weinig gevolgen voor de datum waarop het pensioen ingaat omdat werknemers volgens de CAO met pensioen gaan op de AOW leeftijd. Hagee laat het pensioen dan ingaan op de datum dat ook de AOW ingaat.


Per saldo een versobering van de regeling. Of dit in werkelijkheid ook zo zal zijn moet nog blijken. Stijgt de rente sneller dan verwacht dan kan er meer pensioen worden opgebouwd voor dezelfde premie. De rente kan echter ook dalen en dan kan er minder pensioen worden opgebouwd.

Nieuwsbrief
Contact

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht  neem dan contact met ons op.

bottom of page