top of page
  • Foto van schrijverHagee Stichting

Actueel pensioennieuws 2017


Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 112,8%

De beleidsdekkingsgraad is in de maand augustus gestegen naar 112,8%. Ten opzichte van einde 2016 is dit een verbetering met ruim 4%. Dit is het gevolg van een geleidelijk stijgende rente in combinatie met een positief beleggingsrendement. De beleidsdekkingsgraad ligt nog wel ruim onder het niveau van +/- 120% waarbij toeslagverlening volledig mogelijk is. De beleidsdekkingsgraad is de basis voor besluiten over onder andere de indexatie van de pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad wordt maandelijks op de site van Hagee gepubliceerd.


Jaarverslag 2016 gepubliceerd 

Het boekjaar 2016 is afgesloten met een zeer bescheiden maar wel positief resultaat. De beleggingen brachten bijna € 38 miljoen op maar de verplichtingen stegen met € 40 miljoen. Een klein overschot op de premie ten opzichte van de uitkeringen bracht het resultaat op een positief bedrag. Het volledige verslag kunt u vinden op de website van Hagee.


Pensioenpremie 2018

De actieve deelnemers en de werkgevers betalen samen de pensioenpremie. Die premie is nodig om de jaarlijkse pensioenopbouw te kunnen betalen. Is de premie niet voldoende dan kan de opbouw worden verminderd. Als dat gebeurt, krijgt u hierover bericht. Is de premie meer dan nodig is voor de pensioenopbouw dan wordt dit apart gehouden voor tijden met een tekort. In 2013 zijn afspraken gemaakt met de werkgever en ondernemingsraad over de premie. Deze afspraken liggen voor een periode tot en met 2017. In de komende maanden moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over de premie voor 2018 en latere jaren. Vanwege de lage rente waarmee pensioenen moeten worden berekend is de verwachting dat de premie hoger zal worden.

Recente blogposts

Alles weergeven

Geen verhoging van pensioenen

Geen verhoging van pensioenen per 1 januari 2017 Het gaat weer wat beter met onze economie. Consumenten worden optimistischer en de winkeliers zien hun omzet weer stijgen. De berichten over pensioenfo

Comments


bottom of page